פער החינוך בין הפריפריה למרכז

קיימת בעיה בפריפריה בנושא החינוך, הבעיה נובעת מכך שיש פערים בין החינוך בפריפריה לחינוך במרכז, דבר הגורם לחוסר היכולת להביא את הילדים שבפריפריה למיצוי הפוטנציאל הטמון בהם. אחרי מחקר שטח גילינו ש:

מה אתם יכולים לעשות בשביל לפתור את הבעיה? לשתף אותה! הבעיה לא נמצאת בסדר היום של הממשלה אז היא לא מטפלת בה. אם אנו נשתף ונגרום לבעיה לעלות לאור אז הממשלה תצטרך לעשות משהו!

Source: https://www.haaretz.co.il/news/education/back2school/.premium-1.2107066